اخبار و رویدادها

1394/07/21 سخنرانی مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا در سیزدهمین اجلاس سالیانه پارک فناوری پردیس

مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا، سیزدهمین اجلاس سالیانه پارک فناوری پردیس را با سخنرانی در مورد توسعه برندآفرینی مشترک آغاز نمود. در این مراسم که هر سال با رویکرد تقویت و هم افزایی شرکت های دانش بنیان حاضر در این مجموعه و برگزار می شود، آقای مهندس قنادپور در مورد ضرورت توسعه برندآفرینی مشترک و عوامل موثر بر این روند و اکو سیستم اقتصاد دانش بنیان، سخنانی ایراد نمود. گزارش عملکرد سالیانه پارک فناوری و تقدیر از شرکت های دانش بنیان برتر از دیگر برنامه های این مراسم بودند.