مصاحبه ها

1385/06/22 در متحول کردن اشتغال توانمند است

يك كارشناس فناوري اطلاعات گفت: IT با توانمندي در ايجاد و متحول كردن اشتغال در سطوح مختلف، مي‌تواند بيكاري را در كشور به حداقل ممكن برساند. 

مهندس حامد قنادپور در گفت‌وگو باخبرنگار سرويس فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اين كه IT مي‌تواند ابزار قدرت و رشد ايران باشد، اظهار داشت: اغلب كشورهاي توسعه يافته با دو رويكرد، IT را به عنون اهرم اقتصادي خود مطرح كردند؛ يك رويكرد، استفاده از كاربري IT جهت رشد ساير حوزه‌ها و صنايع است؛ رويكرد ديگر، استفاده از خود IT با اهداف مشخص مانند صادرات است كه به وسيله‌ي آن جايگاه خود را به رشد برسانند؛ كشورهايي مانند هند، فيليپين و برزيل با اين رويكرد براي صادرات نرم افزار برنامه‌ريزي كرده است. 
وي ادامه داد: كشورهايي كه مستقيما با هدف صادرات IT آغاز به كار كردند، از فن‌آوري اطلاعات به عنوان ابزار رشد و توسعه‌ي صنايع ديگر نيز استفاده كردند. 

قنادپور با تاكيد بر اهميت شناخت مزيت‌هاي رقابتي كشور، افزود: سخت افزار، نرم افزار و ارتباطات (شبكه) سه حوزه‌ي فن‌آوري اطلاعات است كه بايد با شناخت مزيت‌هاي رقابتي در يكي از اين سه حوزه آغاز به كار كنيم. در سخت افزار در حال حاضر مزيت فراواني براي رشد و رقابت با ساير كشورها نداريم؛ چراكه شكاف زيادي با كشورهاي پيشرو درا ين حوزه داريم. در حوزه‌ي زيرساخت و ارتباطات نيز با وجود كارهاي فراواني كه انجام شده است، نسبت به سخت افزار از پتانسيل بهتري برخورداريم؛ اما مزيت اصلي كشور ما براي پيشرفت محسوب نمي‌شود. 
وي مزيت اصلي كشور در IT را حوزه‌ي مغز افزار و نرم افزار دانست و تصريح كرد: اگر مبناي فعاليت‌ها را بر حوزه‌ي نرم افزار و دانش قرار دهيم، به جايگاه بهتري خواهيم رسيد؛ بايد مشخصا به توليد دانش بپردازيم. 

او ادامه داد: از آن جايي كه در تمامي ‌سطوح توليد دانش ايراني‌ها حرفي براي گفتن دارند و بيشتر مغزهاي فني شركت‌هاي بزرگ، ايراني هستند، پتانسيل و مزيت رقابتي در اين حوزه خواهيم داشت و بايد سرمايه‌گزاري در اين حوزه را آغاز كنيم. 
قنادپور لازمه‌ي رشد در حوزه‌ي نرم افزار را آموزش و كار گروهي دانست و افزود: با وجود اين كه لازمه‌ي رشد در بخش نرم افزار كار گروهي است، در جهت بهبود كار گروهي نيازمند تقويت هستيم و بايد عيب سنجي صورت گيرد و با شناسايي مشكل به رفع آن پرداخته شود. 

وي با اظهار تاسف از ضعف در كاربردي كردن دانش در كشور، خاطرنشان كرد: ما در توليد دانش قوي‌تر هستيم و بايد ضعف كاربردي كردن را به عنوان يك عيب برطرف كنيم؛ آموزش آكادميك يكي از راه‌هاي اعمال روش‌هاي نو براي كاربردي كردن دانش خواهد بود، اما در حوزه‌ي آكادميك سياست مشخصي نداريم و اگر آموزش IT با شرايط درست و تعاريف استاندارد باشد، مي‌تواند مزيت رقابتي در بخش IT و توان اشتغال‌زايي اين فن‌آوري در كشور باشد. 
اين كارشناس ادامه داد: هند با وجود آمار 5/2 ميليون مهندس بي‌كار در سال 76 مزاياي خود را شناخت و با توجه به پتانسيل‌هايي كه در آن كشور نيروي كار ارزان بود، به وضعيت كنوني رسيد.‌ فضاي موجود جامعه نمي‌تواند به اين سمت برود كه به پيشرفت تكنولوژي سخت‌افزاري دست پيدا كند و دولت با شناخت مزيت‌ها، بايد سياست‌هاي خود را نسبت به مقصد توسعه‌ي IT مشخصا اعلام كند.

 
خبرگزاری ایسنا