مصاحبه ها

1397/03/19 توسعه بانکداری باز با رویکردی نو

مدیرعامل شرکت ارتباط فردا گفت: یکی از چالش‌های پیش روی توسعه بانکداری باز، تفکر بسته بانکداری سنتی است ازاین‌رو به‌منظور توسعه در این بخش، نیازمند دیدگاه باز در شبکه بانکی هستیم.

حامد قنادپور در گفتگو با خبرنگار ایبِنا اظهارداشت: تعریف بانکداری باز به شکل خیلی ساده، این است که عملیات بانکداری در خارج از چاردیواری بانک‌ها و به‌ صورت باز انجام شود؛ یعنی بانک‌ها با ایجاد پلتفرم و بستر به دیگران اجازه دهند بانکداری کنند.
وی افزود: بانک عملیات اصلی مانند جذب سپرده و ارائه تسهیلات را انجام دهد و با ایجاد زیرساخت و فراهم کردن پلتفرم، حتی همین امکان را در اختیار سایر بازیگران قرار می‌دهد تا آنها نیز بانکداری کنند و در این روند بانک در لایه‌های بالاتر قرار می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت ارتباط فردا اذعان داشت: بانکداری باز به‌ طورمعمول نام آن در کنار نام استارت‌آپ‌ها و فین تک‌ها قرار می‌گیرد در صورتی‌که بسیاری از کسب‌ و کارهای دیگر نیز می‌توانند از سرویس‌های بانکداری باز استفاده کنند.
قناد پور ادامه داد: البته عملیات بانکداری خاصی که در صنعت خودروسازی اتفاق می‌افتد با عملیات بانکداری در صنعت توزیع و پخش وجود دارد، متفاوت است. وی یادآور شد: اگر بانک‌ها به‌ طور مستقل بخواهند این سیستم‌ها را توسعه دهند به‌ تبع به دلیل لَختی و غیر چابکی، این پروسه مدت‌زمان زیادی را در بر خواهد گرفت از اینرو موسسات مالی باید اجازه دهند شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های فین تک که به‌ صورت تخصصی در یک حوزه خاص کار می‌کنند، وارد این حوزه شوند و سرویس‌ها را توسعه دهند.

قناد پور با تاکید بر اینکه دشمن بانکداری باز تفکر بسته بانکداری سنتی است، خاطرنشان کرد: بانکداری سنتی همیشه تمامیت‌خواه است و سخت اعتماد می‌کند به همین دلیل بانک‌ها اگر هم به دیگران اعتماد ندارند، باید پلتفرم و زیرساخت خود را امن کنند تاکسی نتواند تقلبی انجام دهد.
وی افزود: به‌ منظور توسعه بانکداری باز، تفکر باز نیز باید در کنار شبکه بانکی باشد تا این بخش با نگاه باز به این بخش ورود کنند. قناد پور در خصوص نتیجه و کاربرد بانکداری باز گفت: اگر کسب‌ و کارهای مختلف اعم از استارت‌آپ‌های فین تک و کسب‌ و کارهای بزرگ بتوانند نیازهای مشتریان خود را با نیازهایی که مشتریان در حوزه بانکی دارند، ادغام و تلفیق کنند و در این روند بانک‌ها نیز به آنها سرویس ارائه کنند تا در اختیار مشتری قرار دهند، در عمل منجر به حل مشکلات مردم و افزایش رفاه آنها می‌شویم.
وی افزود: به عقیده من مهم‌ترین نتیجه بانکداری باز، افزایش رفاه مردم است که مسئولیت اجتماعی بانک‌ها و شرکت‌هاست. مدیرعامل شرکت ارتباط فردا یادآور شد: وقتی در شبکه بانکی نگاه باز وجود نداشته باشد باز به رویکرد بانکداری سنتی و مسئله تمامیت‌خواهی بازخواهیم گشت از اینرو با رویکرد تمامیت‌خواهی نیز نمی‌توان با استارت‌آپ‌ها صحبت کرد زیرا ادبیات این کسب‌ و کارهای نوآور یک ادبیات باز و تمامیت‌خواهی یک ادبیات بسته است که منجر به بانکداری بسته‌ می‌شود.

قناد پور با بیان اینکه بانک‌ها سرویس‌های خود را فقط از شرکت‌های زیرمجموعه اخذ می‌کنند، گفت: در مبحث بانکداری باز همه بانک‌ها قصد راه‌اندازی پلتفرم خود رادارند که این هم یکی از ایرادات وارده به بانک‌ها است زیرا آنها نمی‌توانند وارد حوزه تجاری‌سازی سرویس‌های بازشوند از این بهتر است این کار را به کارگزاران بسپارند.
وی اذعان داشت: بازیگران صنعت بانکداری به بانک‌ها، PSP   و فین تک‌ها ختم نمی‌شوند و مجموعه‌هایی که پلتفرم می‌سازند یا مفهوم کارگزاران در شبکه بانکی را بر عهده‌دارند هم جزء بازیگران اصلی این صنعت هستند. البته در صنعت بیمه یا بازار سرمایه مفهوم کارگزاری خیلی خوب فراگیر شده از اینرو در بازار سرمایه کارگزاران موجودیت‌های کوچک هستند که از چابکی لازم نیز برخوردارند.

قناد پور ادامه داد: در صنعت بیمه هم در برخی از شرکت‌های بیمه، مفهوم کارگزاری خیلی مشهود است اما در شبکه بانکی مفهومی به اسم کارگزاری وجود ندارد و اشتیاق برای انجام کارها از سوی خود بانک‌ها به‌طور کامل حس می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه تجاری‌سازی سرویس‌های بانکی و بانکداری باز کار بانک‌ها نیست، گفت: چندین و چند شرکت در حال حاضر این کار را انجام می‌دهند که منجر به ایجاد یک بازار رقابتی در این بخش شده و مجموعه‌هایی که سرویس بهتری داشته باشند، به‌تبع باقی می‌مانند. قنادپور اظهارداشت: نباید بازار انحصاری در بخش بانکداری باز ایجاد شود از اینرو بانک‌ها با دیدگاه باز باید پلتفرم‌های خود را به چند شرکت واگذار کنند.