سخنرانی ها و میزگردها

1395/11/19 میزگرد "بانکداری دیجیتال: مزیت رقابتی امروز، عامل بقای فردای بانک‌ها" در دومین روز از سومین کنفرانس کلی سیستم‌های اطلاعاتی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

میزگرد "بانکداری دیجیتال: مزیت رقابتی امروز،  عامل بقای فردای بانک‌ها" در دومین روز از سومین کنفرانس کلی سیستم‌های اطلاعاتی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

با حضور:
- دکتر بابک سهرابی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)
- مهندس مرتضی ترک تبریزی (مدیر امور فناوری اطلاعات بانک ملت)
- دکتر مسعود کیماسی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)
- دکتر فردوس باقری (معاون توسعه بازار و ارتباط با مشتری و عضو هیئت‌مدیره شرکت توسن)
- مهندس سید حامد قنادپور (مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا)
- رضا قربانی (بنیانگذار پایگاه خبری راه پرداخت (مجری پنل) )