انتشارات

نقش محتوای برند در نهادینه کردن بانکداری الکترونیکی؛ سيدحامد قنادپور، مهدی شادايي؛ چهارمين کنفرانس بين‌المللی بازاريابی خدمات بانکی، تهران - مهرماه 1391
کتاب «49 نمونه موفق تجارت الکترونيکي» (در مرحلة ويرايش نهايي)
كاربردهاي واقعيت مجازي در صنعت؛ زمستان 1383
استفاده از سيستم مديريت محتوا در حوزه ارتباطات و اطلاعات سازماني، پاييز 1382
مديريت و فناوري اطلاعات ؛‌ «پذيرش جهت چاپ در نشريه تخصصي انجمن كامپيوتر ايران»
بررسي راهكارهاي ارزيابي فرآيند نرم افزار و ارائه رهيافتي جهت ارزيابي ؛ تابستان ۸۰ «مقاله برگزيدة كنفرانس FSCCSI 2002»
كاربردهاي يك زبان درخواست وب :WebSQL ؛ تابستان ۸۰
مقدمه اي بر  Planning در هوش مصنوعي ؛ بهار ۸۰
پارامترهاي كارايي در بهينه سازي I/O در پردازنده هاي موازي ؛ پاييز ۷۹
بيش از ده‌ها مصاحبه، يادداشت و مقاله در روزنامه‌های سراسری و نشريات در حوزه‌های فناوری اطلاعات و اقتصاد

Rozhin Rouzbahani (Royal Holloway University of London ) S. Hamed Ghanadpour (Tehran Polytechnic); "Knowledge Management in Computer-aided Process Planning: The Role of Hybrid Manager"; IRIMC 2012
S. Hamed Ghanadpour; Mobilizing Intelligent CRM: A new Approach to Customer Relationship Management; ECDC 2012; IEEE Approved
M. M. Homayoonpour, S. Hamed Ghanadpour; CRM Application in Text To Speech Systems;2005
M. J. Tarokh, S. Hamed Ghanadpour; Mobile Customer Knowledge Management: Ultimate CRM; 2005