یادداشت ها

یادداشت ها  ---------------------------------------------------------------------

بانک‌ها و شبکه‌های اجتماعی؛ روزنامه دنيای اقتصاد (94/11/18)
از رفع تحریم هیجان‌زده نشویم؛ خبرگزاری ایسنا؛ (94/01/21)
بضاعت شبکه بانکی این نبود؛ روزنامه دنيای اقتصاد (93/07/20)
نقش دولت در بازار فن‌آوری اطلاعات؛ خبرگزاری ایسنا؛ (93/11/19)
نوآوری و چابکی باید در پاسخ به نیاز مشتری باشد؛ راه پرداخت (93/11/27)
اولین سوئیت تجارت الکترونیک تهیه شد؛ خبرگزاری ایسنا (92/04/16)
احیای صندوق حمایت ازالکترونیک، خواسته ای انکارناپذیر؛ روزنامه دنيای اقتصاد (91/06/01)
کارت اعتباری به جای چک؛ روزنامه دنيای اقتصاد (91/05/19)
- بازنشر در اخباربانک، افتانا، راه پرداخت و سايت برخی بانک ها و ...
اقتصاد ضرب‌العجلی در 48 ساعت؛ مرکز خبری بانک و بيمه؛ (91/05/07)
- بازنشر در سايت های افتانا، راه پرداخت و ...
انفعال، نوشداروی حوزه بانکی؛ پايگاه خبری بانکداری الکترونيک؛ (91/05/01)
تشکیل دوباره شورای راهبری را به فال نیک می‌گیریم؛ پايگاه خبری راه پرداخت؛ (91/05/11)
- بازنشر در روزنامه فناوران 
احيای صندوق حمايت از الکترونيک، خواسته اي انکارناپذير؛ روزنامه دنيای اقتصاد؛ (91/06/01)
- بازنشر در سايت رسمی سازمان نظام صنفی رايانه‌ای 
- بازنشر در سايت‌های افتانا، راه‌پرداخت و ...

سخنرانی ها و میزگردها  ----------------------------------------------------------

•      سلجوقی: توسعه فین‌تک‌ها ممکن است منافع برخی را به خطر بیندازد  (95/11/16) •      میزگرد "بانکداری دیجیتال: مزیت رقابتی امروز،  عامل بقای فردای بانک‌ها"  (95/11/12) •      علت‌العلل چالش‌های بانکداری در ایران عدم تغییر مدل‌های ذهنی است (95/11/10) پنل چالش سرمایه انسانی در شرکت های نوآور (95/03/03) •      حضور در میز گرد شهر هوشمند (94/06/17)
ميزگرد بررسی راهکارهای توسعه کارت اعتباری در ايران؛ دی‌ماه 1391
- ويژه‌نامه دومين همايش بانکداری الکترونيکی و نظام‌های پرداخت، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
ميزگرد تخصصی بررسی وضعيت امنيت در بانکداری الکترونيکی ايران؛ (91/05/14)
- بازنشر در روزنامه فناوران (91/05/21)
- بازنشر در سايت‌های ITMen،  افتانا، راه پرداخت و ...
تشکيل دوباره شورای راهبری بانکداری الکترونيکی را به فال نيک می گيريم؛ راه پرداخت؛ (91/05/11)
شورای راهبری بانکداری الکترونيکی و راهی که پيش روست؛ راه پرداخت (91/05/13)
- بازنشر در روزنامه فناوران (91/05/14)
- بازنشر در سايت ITMen و افتانا، راه‌پرداخت و ...
کارکرد فرهنگی کارت اعتباری، اعتماد به اعتبار مشتريان؛ نشريه بانکداری الکترونيکی، مهر 1391
- بازنشر در سايت مرکز فابا، مهر 1391
بانکداری مجازی بايد کدام هدف را نشانه بگيرد؛ ماهنامه بانکداری مجازی، شهريور 1391


ده ها مصاحبه با خبرگزاری ايسنا در حوزه های مرتبط با فناوری اطلاعات با بازنشر در روزنامه‌ها و ساير نشريات
- سیستم یکپارچه‌ی آموزش مجازی تولید شد؛ (82/04/23)
- سهم تولید محتوای الکترونیکی در کشور بر دوش اشخاص حقیقی است؛ (86/07/25)
- استفاده صحیح از اینترنت یک هنر است (81/11/12)
- ایجاد امنیت و فرهنگ‌سازی چالش پیش روی پول الکترونیکی است، (87/07/08)
- بخش حکومتی در رفع نارسایی‌های تجارت الکترونیکی کشور نقش مهمی‌ دارد، (86/01/15)
- ساختار اداری نیازمند اصلاح است دولت بر هزینه‌کردن سرمایه‌ها نظارت کند، (82/01/31)
- ساختار حاکمیتی باید ضرورت کاهش شکاف دیجیتالی را درک کند کاهش شکاف دیجیتالی مستلزم حضور برنامه‌ی مدون است، (85/09/18)
- سازمان‌ها هویت مجازی را فاقد ارزش اطلاعاتی می‌دانند باید با شناخت نیازها برنامه‌ی صحیح امنیتی طراحی کرد، (85/04/06)
  مصاحبه هايی با رسانه ها در حوزه بانکداری الکترونيکی و فناوری اطلاعات، مرتبط با فعاليت های شغلی
يادداشت هايی در نشريات در حوزه فناوری اطلاعات و انفورماتيک بانکی از جمله:
- بزرگ فکر کنيد، ويژه‌نامه پرداخت هفته نامه عصر ارتباط
حضور در برنامه های تلويزيونی یا رادیویی حوزه فناوری اطلاعات یا مديريت