مصاحبه ها

1381/11/12 استفاده صحیح از اینترنت هنر است

اعمال محدوديت قانونمند در زمينه محرمانه بودن اطلاعات در شبكه‌ها، لازمه كار براي پيشرفت IT در كشور است. 
مهندس سيد حامد قنادپور، كارشناس فناوري اطلاعات، در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس IT ايسنا با بيان اين مطلب، اظهار داشت: اينترنت يك ابزار است و ارزش‌گذاري در مورد مثبت يا منفي بودن آن به كاربرد و نحوه استفاده از آن بستگي دارد كه امروزه استفاده صحيح از اينترنت يك هنراست و بايد با فرهنگ‌سازي و آموزش در بين جامعه گسترش يابد، لذا اعمال محدوديت و نظارت بر آن نبايد كاربردهاي مثبت اين ابزار را تحت الشعاع قرار دهد. 
وي خاطرنشان كرد: متاسفانه در ايران به دليل عدم شناخت صحيح و نبود تعهد قانوني بروي سايت‌ها، افراد براي استفاده مشخصات و اطلاعات نادرست و غيرمعتبر به سايت‌ها رجوع مي‌كنند. 
وي افزود: اين مساله باعث ايجاد ديد منفي و نوعي بي‌اعتمادي نسبت به اينترنت شده، كه هم براي افراد و هم براي سايت‌ها، هنگام استفاده از اطلاعات مشكل‌زا است، لذا بايد فرهنگ سازي صحيح در اين زمينه صورت گيرد كه بهتر از اعمال محدوديت خواهد بود، يعني با فرهنگ‌سازي، نظارت از جانب خود افراد صورت بگيرد. 
اين كارشناس IT با اشاره به لزوم وجود امنيت در شبكه‌ها، اظهار داشت: زماني درجهان، هكرها و نفوذگران، افراد هنرمند و قابل تحسين و تشويق شمرده مي‌شدند، اما امروزه اين افراد به دليل تحت‌الشعاع قراردادن و خدشه‌دار كردن امنيت شبكه‌ها، به چهره‌هاي منفي تبديل شده و در كشورهاي خارجي مورد محاكمه قرار مي‌گيرند. 
وي ادامه داد: همچنين با توجه به اهميت محرمانه بودن اطلاعات شخصي افراد مورد محاكمه قرار مي‌گيرند و با توجه به اهميت محرمانه بودن اطلاعات شخصي افراد سايت‌ها هنگام گرفتن اطلاعات، تعهدات خود را اعلام مي‌كنند و بر آن‌ها هم نظارت وجود دارد. 
وي ادامه داد: اما در ايران در زمينه سكوريتي اطلاعات و محاكمه نفوذگران هيچ تعهد و قانون خاصي وجود ندارد و با توجه به شكسته شدن مرزها و مجازي بودن فضا و محيط، اعمال محدوديت و نظارت بر امنيت شبكه‌ها به طور واقعي و جدي امكان‌پذير نيست و نياز به كار كارشناسي دارد. 
مهندس قنادپور، در خاتمه اظهار داشت: اعمال محدوديت به صورت قانونمند در زمينه محرمانه بودن اطلاعات در شبكه‌ها لازمه كار براي پيشرفت IT در ايران است و مي‌تواند كمك بزرگ و مثبتي به افرادي باشد كه در اين زمينه به كارهاي علمي و فني اقدام مي‌كنند.

 
خبرگزاری ایسنا