مصاحبه ها

1385/09/18 ساختار حاکمیتی باید ضرورت کاهش شکاف دیجیتالی را درک کند کاهش شکاف دیجیتالی مستلزم حضور برنامه‌ی مدون است

به گفته‌ي يك كارشناس فن‌آوري اطلاعات، يكي از نكات مهم در پرداختن به شكاف ديجيتالي، تدوين برنامه‌ي مدون و ديدن اثرات حاصل از اين شكاف بر جوامع است. 
حامد قنادپور در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اهميت شناخت اثرات حاصل از شكاف ديجيتالي در كشور اظهار كرد: درك ضرورت كاهش شكاف ديجيتالي از اهميت بالايي برخوردار است؛ كاهش شكاف ديجيتالي با توسعه‌يافتگي كشورها و در حال توسعه يا توسعه يافته بودن آن‌ها رابطه‌ي مستقيمي ‌ندارد، اما مي‌تواند در كاهش فاصله‌ بين توسعه‌يافتگي كشورها نقش موثري ايفا كند؛ به عنوان مثال، كشورهايي نظير مالزي و هند با كاهش شكاف ديجيتالي خود با كشورهايي توسعه‌يافته، فاصله‌ي خود را با آن‌ها كاهش داده‌اند و اين بدان معناست كه توسعه يافتگي تنها شرط نداشتن شكاف ديجيتالي نيست. 
وي ادامه داد: ساختار حاكميتي بايد ضرورت كاهش شكاف ديجيتال را درك كند تا در ادامه راه‌كارهاي لازم ارايه شوند؛ افزايش فرهنگ كاربري IT از راهكارهايي است كه مي‌تواند با ايجاد فرهنگ‌سازي در بين اقشار جامعه، استفاده از فضاي ديجيتالي را افزايش دهد و از طرفي تهيه‌ي زيرساخت‌ها و ايجاد كاربردهاي استفاده از فن‌آوري اطلاعات، واسطه‌اي براي استقبال بالاي كاربران براي افزايش ضريب نفوذ اينترنتي در كشور باشد. 
قنادپور خاطرنشان كرد: شهرهاي بزرگ در بخش فرهنگ‌سازي اقدامات خوبي انجام دادند و مردم را در برخي شرايط مجبور به استفاه از ابزار الكترونيكي كرده‌اند، ازجمله كنكور كارشناسي ارشد و دكتري است كه متقاضيان موظف هستند از ثبت‌نام اينترنتي استفاده كنند؛ در اين مثال، درصدي از افراد جامعه مجبور به استفاده شدند و بقيه‌ي افراد نيز شاهد مزاياي آن خواهند بود. 
او ادامه داد: دستگاه‌هاي ATM نيز مثال خوب ديگري است كه با توجه به جا افتادن آن در فرهنگ جامعه، استفاده از سيستم‌ها با فكر الكترونيكي را براي مردم به ضرورت تبديل كرده است. 
قنادپور با ارايه‌ي آمار سال‌هاي 2003 تا 2005 در آسيا و اقيانوسيه، كاهش شكاف ديجيتالي را با رشد خوبي ارزيابي كرد و افزود: نياز به برنامه‌ي مدون به منظور كاهش شكاف ديجيتالي وجود دارد كه در آن تمام مشكلات در حوزه‌ي IT ديده خواهد شد؛ كاهش اين شكاف، نيازمند پويايي زيرساخت‌هاست؛ اگر پويايي نباشد، امكان‌پذير نخواهد بود. 
او با اظهار تاسف از نبود برنامه‌ي مدون گفت: در رويكرد آتي ما در حوزه‌هاي فن‌آوري بايد كاهش شكاف را ببينيم، زماني بحث شكاف مطرح است كه سازمان‌هاي جهاني اعلام مي‌كنند چه كشورهايي در موارد استفاده از IT دچار كمبود هستند و اين فاصله در كشورهاي توسعه‌يافته هم قابل مشاهده است، اما اختلاف ديجيتالي كشور ما با آن‌ها آن قدر زياد است كه فاصله‌ي آن‌ها ناچيز ديده مي‌شود.