اخبار و رویدادها

1396/11/12 در دومین رویداد جایزه ملی تحول دیجیتالی چه گذشت؟

جایزه ملی تحول دیجیتالی ایران در سه محور «نوآوری دیجیتالی»، «رهبری دیجیتالی» و «زبدگی دیجیتالی» اهدا می‌شود که در هر محور در چهار سطح «زرین»، «سیمین»، «برنزین» و «اهتمام» شرکت‌های برگزیده معرفی می‌شوند. علاوه بر این، هر سال یک شرکت نیز «جایزه سال تحول دیجیتالی ایران» را کسب می‌کند.

با تصمیم هیات داوران، جایزه سال تحول دیجیتالی ایران، در سال 1396 به شرکت ارتباط فردا تعلق گرفت.

در ادامه این بخش، سید حامد قنادپور، مدیرعامل شرکت ارتباط فردا  تندیس سیمین رهبری دیجیتالی را از آن خود کردند.