مصاحبه ها

1386/02/15 طرح شبکه‌ی ملی اینترنت باید به صورت شفاف تشریح شود فراهم کردن محتوای مناسب شبکه‌ی ملی اینترنت کار آسانی نیست

يك كارشناس IT گفت:‌ طرح شبكه‌ي ملي اينترنت هنوز به صورت شفاف براي كارشناسان و عموم مردم تشريح نشده است و هر كسي تعريف خاص خودش را از اين شبكه دارد، بنابراين تشريح ابعاد مختلف آن براي عموم از سوي طراحان يك ضرورت است. 
حامد قنادپور در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با تاكيد بر اين كه به دليل مشخص نبودن راهكارهاي دست‌يابي به اين شبكه، طرح ارايه شده قابل نقد و بررسي نيست، اظهار كرد: اگر منظور از شبكه‌ي ملي اينترنت شبكه‌اي ملي است كه ما بر مبناي آن بتوانيم قبل از ورود به فضاي اينترنت جهاني وارد اين شبكه شويم و اطلاعات مورد نياز خود را روي آن پيدا كنيم، به تعبيري ديگر منظور يك شبكه‌ي اينترانت و يا يك VAN ملي است كه اطلاعات داخلي روي آن باشد، طرح خوبي است اما اين كه چگونه قرار است به اين شبكه دست پيدا كنيم، هنوز مشخص نيست. 
وي در مورد ملزومات مورد نياز براي دست‌يابي به شبكه‌ي ملي اينترنت با اشاره به لزوم ايجاد زيرساخت‌هاي لازم و ارايه‌ي تعريف مناسب در مورد محتوا و نحوه‌ي كاربرد اين شبكه ادامه داد: ايجاد زيرساخت‌هاي مورد نياز كار پيچيده‌اي نيست و قابل انجام است اما فراهم كردن محتواي مناسب مورد نياز اين شبكه كار آساني نيست، به خصوص كه در حال حاضر نهادهاي مختلف داخلي هنوز براي به روز كردن سايت‌هاي خودشان محتواي كافي در اختيار ندارند. 
او افزود: با توجه به اين كه بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري روي اين طرح، انگيزه‌ي لازم را دارا نيست، اگر دولت هم بودجه كافي براي آن در نظر نگيرد، شبكه‌ي ملي اينترنت هرگز در كشور به بهره برداري نخواهد رسيد. 
قنادپور تصريح كرد: تك تك اهدافي كه شبكه‌ي ملي اينترنت براي دست‌يابي به آن‌ها طراحي شده است،‌ از راه‌هاي ديگر نيز قابل دست‌يابي است و با توجه به ارايه نشدن راهكارهاي عملياتي شدن اين طرح از سوي طراحان آن،‌ هنوز مشخص نيست كه آيا شبكه‌ي ملي اينترنت بهترين راه دست‌يابي به اين اهداف هست يا خير؟

 
خبرگزاری ایسنا