مصاحبه ها

1395/03/03 پنل چالش سرمایه انسانی در شرکت های نوآور

آخرین پنل سیلیکون ایران همزمان با رویداد اینوتکس 2016
پنل چالش سرمایه انسانی در شرکت های نوآور

"اگر صاحب یک شرکت تولیدی یا کارخانه باشید و ساعت 10 شب یک رعشه ای به تنتان بیفتد که کارخانه شما در چه حال و اوضاعی است؟ ایا میتوانید روی آن حساب کنید؟ همه چیز رو به راه است؟
همان نیمه شب میروید کارخانه و با دیدن ابزارها، تجهیزات و مواد خام در انبار کمی خیالتان راحت میشود.
اما وای به حال روزی که مدیرعامل یک شرکت دانش محور باشید. ساعت 10 شب وقتی میروید داخل شرکت تازه متوجه میشوید که هیچ چیز ندارید!
و اینجاست که برای شرکت های دانش محور تفاوت نیروی انسانی با سرمایه انسانی روشن میشود."

"در شرکت های دانش محور از نگاه نیروی انیانی جایگاه منزلت بالاتر از منفعت است."
"نکته مهم تر این است که باید درک درستی داشته باشیم از اینکه ورک استایل در شرکت های دانش محور با شرکت های تولیدی متفاوت است."

با حضور
از راست به چپ
- علی زواشکیانی
- حامد قنادپور مدیرعامل شرکت ارتباط فردا
- فریدون کورنگی بنیانگذار مجتمع پارس سامانه های دانش پویا (مپس)
- آسیه حاتمی مدیرعامل ایران تلنت
- غلامرضا انصاری مدیرعامل پرگاسیران