مصاحبه ها

1398/11/27 فناوری‌های نوین در تحول دیجیتال چه جایگاهی دارند؟

مدیرعامل شرکت ارتباط فردا تاکید کرد که مهم‌ترین چالش برای ایجاد بانکداری غیرمتمرکز و معماری باز در نظام بانکی، شکستن سد قوانین بوروکراتیک است.

حامد قنادپور در خصوص جایگاه فناوری‌های نوین مانند بلا‌کچین، هوش مصنوعی، کلان‌داده‌ها، رایانش ابری و … در تحول دیجیتال، اظهار کرد: «تحول دیجیتال دو نکته مهم دارد که اولی ایجاد تجربه جدید برای مشتریان و دیگری تحول در الگوهای کسب‌وکار است.» او با بیان اینکه فناوری‌های نوین زیربنای تغییر و حرکت به سمت تحول دیجیتال هستند، افزود: «بلاک‌چین، هوش مصنوعی و فناوری‌های دیگر به طور کل می‌توانند زیربنای تغییر باشند و در حقیقت نیروی پیش‌برنده تحول دیجیتال هستند ولی تحول دیجیتال الزاماً در اختیار داشتن این فناوری‌ها نیست.»

این کارشناس بانکداری الکترونیک ادامه داد: «در طول سال‌های گذشته زنجیره ارزش در صنعت مالی و نظام بانکی به بلوغ رسیده و تثبیت شده است؛ بانک‌ها و مؤسسات نیز براین اساس اقدام به ارائه خدمات کرده‌اند. با وجود تغییرات جدی و عجیب در فضای کسب و کار مالی، صدای در هم شکستن ساختارهای سنتی در این کسب‌وکار به گوش می‌رسد».

مدیرعامل شرکت ارتباط فردا پیامد تحول دیجیتال را تحت تأثیر قرار گرفتن تمامی اکوسیستم مالی از جمله مشتریان، رگولاتور و مؤسسات مالی عنوان کرد و اظهار کرد: «تغییرات بنیادین در اکوسیستم مالی نتیجه فشار فناوری‌های دیجیتال و کشش تقاضای مشتریان به عنوان دو عامل پیشران نوآوری است.»

قنادپور در خصوص کاهش هزینه بانک‌ها با استفاده از فناوری‌های نوین در تحول دیجیتالی، تصریح کرد: «ساختار سنتی به بانک‌ها اجازه نمی‌دهد تا به طور مستقیم بر روی فناوری‌های نوین سرمایه‌گذاری کنند و دلیلی هم برای این موضوع وجود ندارد. در حال حاضر روندها به سوی شکل گرفتن پلتفرم‌هاست و بانک‌ها نباید مستقیماً به سمت تملک در این فناوری‌ها بروند.»

او توضیح داد: «منطقی نیست که بانک‌ها بخواهند بر روی بلاک‌چین یا فناوری‌های نوین دیگر به طور مستقیم سرمایه‌گذاری کنند بلکه آنها باید به سمت راه‌اندازی پلتفرم‌هایی بروند که در حوزه‌های فن‌آوری کار می‌کنند و خودشان فقط بانکداری کنند.»


معماری کسب‌وکار بانک، ستون تحول دیجیتال بانکداری
این کارشناس بانکداری الکترونیک در خصوص چابک‌سازی ساختار بانک‌ها با استفاده از معماری باز و بانکداری غیرمتمرکز، گفت: «معماری باز دارای فرصت‌ها و طبیعتاً چالش‌هایی است و مدل‌های جدید تولید و توزیع درآمد با استفاده از آن توسعه پیدا می‌کند.»

مدیرعامل شرکت ارتباط فردا خاطرنشان کرد: «با استفاده از معماری باز، باید کانال‌های امن برای اتصال به سیستم‌های مشتریان و محافظت از حریم شخصی آنها ایجاد شود که البته موضوعاتی چالشی هستند. از سوی دیگر مدل‌های جامع حاکمیتی باید توسعه پیدا کند ومسئولیت‌ها و تعهدات بانک‌ها و اشخاص ثالث باید روشن شود.»

او با بیان اینکه باید راهکارهایی برای ایجاد اعتماد در بین مشتریان ایجاد شود، تصریح کرد: «یکی از مهم‌ترین چالش‌ها برای بانکداری غیرمتمرکز و معماری باز، شکستن سد قوانین بوروکراتیک و مسائل فرهنگی است زیرا این مسائل مقاومت برابر تغییر را ایجاد می‌کنند.»

قنادپور اجرای معماری باز را عاملی برای چابک شدن ساختار بانک‌ها عنوان کرد و افزود: «اساسا قرار است با اجرای معماری باز، یکسری از خدماتی که تا قبل از این درون شعبه ارائه می‌شد، توسط شخص ثالث انجام شود. بانکداری غیرمتمرکز و معماری باز دقیقاً به این معناست که دیگر همه اتفاقات در درون شعبه و ساختار بانک رخ نمی‌دهد و این موضوع به طور خودکار باعث کاهش هزینه و ایجاد شبکه می‌شود.»

این کارشناس بانکداری الکترونیک با بیان اینکه در معماری باز، اشخاص ثالث درگیر فرآیند تأمین خدمات مالی می‌شوند و بانک‌ها نیز به بانکداری خود می‌پردازند، اظهار کرد: «با اجرای معماری باز مشتریان حتی مراجعه کمتری به نرم‌افزارها و خدمات اینترنتی بانک‌ها خواهند داشت و به طور عملی بخشی از خدمات به شخص ثالث واگذار می‌شود. این موضوع نیز در نهایت به کاهش هزینه‌ها و افزایش سودآوری بانک‌ها منجر خواهد شد.»

قنادپور درباره اینکه بانک‌ها تا چه اندازه می‌توانند به اشخاص ثالث اعتماد کرده و Open API خود را در اختیار آنها قرار دهند، ادامه داد: «ما در ایران نباید چرخ را از ابتدا اختراع کنیم؛ دنیا استانداردهای قابل قبولی در این زمینه دارد و می‌توان از این استانداردها بهره برد. در دنیا در حال کار بر روی معماری باز و بانکداری باز هستند و به طور عملی PSD۲ را جلو می‌برند و برای بسیاری از سؤالات موجود پاسخ دارند.»

قنادپور با بیان اینکه در ایران، بانک‌ها زبان فین‌تک‌ها را بلد نیستند و پلتفرم‌های موجود می‌توانند مترجم یا بهتر بگوییم واسط خوبی برای انتقال مفاهیم بین آنها باشند، گفت: «تنها یکی از مخاطبین بحث بانکداری باز، فین‌تک‌ها هستند و دامنه آن تقریباً تمامی کسب‌وکارها مخاطب این موضوع را در بر می‌گیرد و بسیار از کسب‌وکارهای حتی سنتی هم نیاز به Open API بانک‌ها دارند.»

او ادامه داد: «طبیعی است که بانکداری باز به فین‌تک‌ها برای رشد سریعتر کمک می‌کند ولی در حال حاضر تجربه ما نشان می‌دهد میزان سرویسی که بانکداری باز به کسب‌وکارهای غیر فین‌تکی می‌دهد به مراتب بیشتر از خدماتی است که به کسب‌وکارهای فین‌تکی می‌دهد زیرا این موضوع مخاطبان عام‌تری دارد.»

مدیرعامل شرکت ارتباط فردا مهم‌ترین چالش اجرای معماری باز در ایران را مسائل بوروکراتیک، فرهنگی و تمامیت خواهی عنوان کرد و توضیح داد: «نوعی از تفکر هم از سمت بانک‌ها و هم از سمت کسب‌وکارها وجود دارد که مانع توسعه اجرایی سریع بانکداری باز می‌شود. البته برخی از بانک‌ها در این زمینه واقعاً پیشرو هستند.»

این کارشناس بانکداری الکترونیک تاکید کرد: «با وجود تغییرات گسترده در فضای شبکه بانکی اما همچنان تمامیت خواهی از جمله جدی‌ترین آفت‌های بانکداری باز است و برای حل این چالش، مدل‌های ذهنی باید تغییر کند.»